Engineering, fejlfinding, reparation og service samlet ét sted

Års erfaring med el- & automation i den maritime branche er garant for professionel og relevant assistance, til den maritime industri

Hurtig respons holder dig sejlende

Uanset om der er tale om assistance til planlagt vedligehold, akut fejlfinding eller engineering løses opgaven dér hvor der er behov for assistancen.
...det er bare at kontakte os

Elektrisk fejlfinding


Fejlfinding og fejlretning på generatorer, eltavler, relæ-styringer og PLC-styringer

Automatik
Uanset om det er komplekse styringer opbygget med relæ-logik eller omkring PLC, har vi kompetencerne til hurtigt at finde og udbedre fejl.
Elektriske installationer
Fra en defekt komponent i hovedtavlen til en jordfejl i en tilsluttet forbruger ude under bakken, lokaliserer og udbedre vi fejlen
Generatorer
Fejlfinding på generatorer, issolationsmåling, justering af spændingsregulatorer (AVR) m.v. udføres

Tilsyn på el- og automationsarbejde


Site supervisors med erfaring i el- og automation, ved nybygning, ændringer eller retro-fit installationer ifm. dokning og reparationsarbejder

Kontrol af overensstemmelse med tegninger
For at sikre lave driftsomkostninger på OPEX, må vigtigheden af korrekt dokumentation ikke negligeres.
Vi har bred erfaring i gennemsyn og godkendelse af tegninger både under designfasen samt kontrol af overensstemmelse mellem tegninger og den faktiske udførelse (“as-build tegninger”).
Overholdelse af relevante regler og standarder
Vi tilbyder projekthjælp i forbindelse med design af løsninger, der skal udføres i overensstemmelse med eksempelvis bestemte klasseregler eller IEC & ISO standarder

Engineering, planlæging, projektoplæg


Projektspecifikke arbejder som eksempelvis udarbejdelse af materiale til klassegodkendelse af kabelplaner, kortslutningsberegninger, oversigt over kabelgennemføringer i brandskot, ændringsplaner for eksisterende el- og styretavler samt udveksling af signaler med alarmsystemer, GPS og vessel performance monitoring systemer etc.

Tegninger og beregninger
Tegningsmateriale og dimensionering ved ombygninger i eltavler, planlægning af styringer efter relevante standarder i IEC 60092-serien samt eventuelle særkrav fra pågældende klassifikationsselskab udføres.

Nødvendige kortslutningsberegninger og powerbalance beregninger udføres, bl.a. efter IEC 61363-standarden.

Planlægning af retrofit og modifikationer
Planlægning af signal-integration mellem eksempelvis BWTS og EGCS til eksisterende maskineri, GPS og alarmsystem
Tilslutning og beregning af relæindstillinger for nye forbrugere til eksisterende eller nye afgange i hoved- eller undertavler

Assistance til udførelse af planlagt vedligehold

Som eksempler på nogen af de rutinemæssige opgaver der er løst gennem tiden kan nævnes alarmafprøvninger, kontrol og justering af transmittere, vedligehold af luftbrydere i hovedtavle (ACB’er) og issolationsmålinger/”megger-test”.

Afprøvning af alarmer
Fra lænsealarmer til termostater, pressostater, temperatur- og tryktransmittere.

Fejlfinding on-site eller remote


Generel bistand til fejlsøgning og -udbedring af alt fra en defekt motorkontaktor på en mindre dækskran, til tachosignalet på en hovedmotor og grundjustering af generatorspændingsregulatorer (AVR).
Vi udfører bistand ombord såvel som assistance til besætninger/tekniske inspektører via telefon og/eller e-mail.

Hurtig bistand via telefon og e-mail
Vi har lang erfaring i fjernsupportering af besætninger og tekniske inspektører, til fejlafhjælpning i elektriske og automatiske installationer ombord på skibe m.v.
Ved at fremsende relevante el-tegninger til os, kan vi i tæt dialog med besætningen/inspektøren vejlede i fejlsøgningen ud fra en given fejlbeskrivelse.
Bistand ombord - der hvor skibet er
Vi råder over rejsevante el- & automationsteknikere, med såvel maritim som industriel baggrund.
Vi kan derfor typisk med kort varsel mobilisere den assistance I har behov for, uanset om skibet ligger i Kalundborg eller Singapore.
Mimic panel med tryk-knapper og LED tilbagemelding, for simpel og overskuelig betjening af BWTS ventiler på et tankskib.
Motorstarterpanel i hovedtavle, på mindre fiskefartøj.
Udskiftning af defekt shunt-trip spole og montage af elektronisk overstrømsrelæ i Schneider-Electric ACB