Elinstallationer

evice consult tilbyder bistand under både projekteringsfasen, idriftsættelse / commisioning såvel som kontrol af idriftsatte anlæg, som uvildig 3. part.

Dimensionering

Kortslutningsbestemmelser, forslag til valg af materiel, indstillingsværdier for relæer, verifikation af spændingsfald og selektivitetskontrol udføres.

Foruden almindelige el-installationer arbejdes der med dimensionering af-

  • DC anlæg (typisk backup-forsyninger til kraftværker samt større UPS anlæg) efter IEC 61660
  • Skibs- og offshoreinstallationer efter IEC 61363
  • Generatorforsynede installationer (eksempelvis nødgeneratoranlæg)

Kvalitetskontrol

Ud over tilsyn og deltagelse ved FAT og SAT tilbydes designreview af bl.a. tavledesign og relæindstilling/valg ved beskyttelsesudstyr samt kontrolberegning til afklaring ved mistanke om fejldesign.
Eksempelvis ved tavler til specielle formål som DC backupanlæg, ekstra høje kortslutningsniveauer og overholdelse af relavante sikkerhedsmæssige standarder.

Eksempler på opgaver

  • Kontrolberegning af generatorinstallation, for hvorvidt der var tilstrækkeligt reaktivt effekt til at muliggøre drift af en evakueringselevator
  • Dimensionering af skibsinstallationer ved nybygning og ombygning
  • Kontrol af tavledokumentation for højeffekttavler i DC anlæg