Teknisk dokumentation

En stor del af opgaverne der berøres, kræver et omfang af teknisk dokumentation udarbejdes. Her anvendes SEE Electrical (tidl. Caddy++).

Eksempel på rørdiagram til et danskbygget fiskefartøj

Herudover tilbydes desuden teknisk tegning som enkeltstående konsulentydelse.

Har I behov for assistance med en enkelt opgave eller en fast freelance tegner, kan evice consult være behjælpelig med teknisk tegning i SEE Electrical, inden for områder som:

  • Tegning af styrestrømskredse
  • Projektering af eltavler
  • Gennemgang og opdatering af eksisterende tavletokumentation
  • PI diagrammer (P&ID) til for eksempelvis rørsystemer