Generatorer til nød og backup

Gennem de seneste mange år er der installeret flere og flere generatoranlæg i både eksisterende og nye bygninger, samtidig med at kompleksiteten af anlæg i store installationer som hospitaler og datacentre er øget markant.

Generatorstyring, der fejlede ved synkronisering mod elnet

I nogle tilfælde har implementeringen af et generatoranlæg imidlertid medført en reduceret pålidelighed og tilgængelighed i elinstallationen eller manglende reserveforsyning i tilfælde af elsvigt, grundet uhensigtsmæssigt systemdesign, manglende eller forkert vedligehold og betjening.

En hyppig årsag til problematikken har vist sig at være den øgede kompleksitet af moderne anlæg, der kan stille særlige krav til eksempelvis sekventiel styring, flere indfødninger, prioriterede forbrugere o.a.
Fra flere rådgivere har hovedfokus ofte været lagt på generatorkapacitet, tiden for opstart og indkobling af anlægget, kortslutningniveauer m.v., mens der typisk er et mindre fokus på nødvendige hjælpesystemer, integration, PLC-programmering og afprøvningsrutiner/test-metoder.

Fejlfinding på et nødgeneratoranlæg styret af en overordnet DCS styring, hvor der ikke var aftalt sekvenser for signaludvekslingen.

Ved en grundig gennemgang af anlægget som helhed kan risici identificeres, og på baggrund af konkrete vurderinger kan anbefalinger til handlingsplaner udarbejdes.
evice consult tilbyder assistance med:

  • Risikovurdering og gennemgang af eksisterende anlæg
  • Gennemgang af planlagt systemdesign
  • Risikoafdækning af IT sikkerhedsaspekter / risiko for hackerangreb (udføres i samarbejde med en ISO 27001 uddannet part)
  • Fejlfinding og afklaring af fejlårsag årsag (root-cause analysis)
  • Vurdering og anbefalinger ift. test-procedurer